Rodzice w szkole

Aktualizacja Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 nastąpi po 1. spotkaniu z Rodzicami.

Skład rady rodziców 

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca – Halina Jabłońska;

Z-ca Przewodniczącej – Grzegorz Geszczyński;

Sekretarz – Beata Luka;

Skarbnik – Honorata Chalińska.

Pozostali członkowie:

Krystyna Dzierzęcka
Ilona Just
Agnieszka Mówińska
Agnieszka Załęcka


Regulamin Rady Rodziców