Rodzice w szkole

Skład rady rodziców 

 Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca – Izabela Sandecka;

Z-ca Przewodniczącej – Grzegorz Geszczyński;

Sekretarz – Marta Kurpiewska;

Skarbnik – Honorata Chalińska.

Pozostali członkowie:

Sylwia Głowacka,
Ilona Just,
Agnieszka Mówińska,
Katarzyna Żebrowska.


Regulamin Rady Rodziców