Rekrutacja 2019/2020

 Rekrutacja

na rok szkolny 2019/2020 już trwa!!!

Rekrutacja 2017/2018

Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie Burmistrza Nidzicy ws. rekrutacji – PDF
  • Komunikat Dyrektora ws. Rekrutacji 2019/2020 – PDF
  • Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka – PDF
  • Oświadczenie rodziny wielodzietnej – PDF
  • Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie – PDF
  • Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – PDF
  • Karta zgłoszenia dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego – PDF
  • Oświadczenie o zatrudnieniu – PDF