Rekrutacja 2018/2019

Laughing Rekrutacja Laughing

na rok szkolny 2018/2019
już trwa!!!

Rekrutacja 2017/2018

 

Dokumenty do pobrania:

  • Komunikat Dyrektora ws. Rekrutacji 2018/2019 – PDF
  • Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka – PDF
  • Oświadczenie rodziny wielodzietnej – PDF
  • Zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie – PDF
  • Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego – PDF
  • Karta zgłoszenia dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego – PDF
  • Oświadczenie o zatrudnieniu – PDF
  • Zarządzenie Burmistrza Nidzicy – PDF