Podręczniki

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

Oddział Przedszkolny

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Wychowanie przedszkolne

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tropiciele”. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne.

WSiP

Beata Gawrońska

Emilia Raczek

Klasa I /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Nowa Era

Barbara Stępień i in.

790/1/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Nowa Era

Barbara Stępień i in.

790/1/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Nowa Era

Barbara Stępień i in.

790/2/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1, część 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

Nowa Era

Barbara Stępień i in.

790/2/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1

Nowa Era

Krystyna Bielenica i in.

790/1/2017

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 2

Nowa Era

Krystyna Bielenica i in.

790/2/2017

Język angielski Nauczyciel

języka angielskiego

Tiger 1

Macmillan

Carol Read I in.

836/1/2017

Religia Nauczyciel religii W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM Kraków

red. R. Szewczyk

A. Frączak

AZ-11-01/10-WA-1/12

Język mniejszości narodowej –

język niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego Niko 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej.

LektorKlett

B. Beier i in.

776/1/2016

Klasa II /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nasza szkoła. Edukacja zintegrowana

(część 1A i B, część 2, część 3A, 3B, część 4)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Maria Lorek,

Monika Zatorska

Podręcznik wydany przez MEN

Nasza szkoła. Matematyka

(część1-4)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Agata Ludwa,

współpraca – Maria Lorek

Język angielski

Nauczyciel

Języka angielskiego

Tiger 2

Macmillan

Carol Read

Mark Ormerod

673/2/2015

Język mniejszości narodowej –

języka niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego

Niko 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej.

LektorKlett

Carmen Elisabeth i in.

776/2/2017

Religia

Nauczyciel religii

A oto ja jestem z wami – podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM Kraków

red. R. Szewczyk

A. Frączak

AZ-12-01/10-WA-2/13

Klasa III /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika

lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nasza szkoła. Edukacja zintegrowana

(część 1A i B, część 2, część 3A, 3B, część 4)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

M. Lorek

M. Zatorska

Podręcznik wydany przez MEN

Nasza szkoła. Matematyka

(część1-4)

Ministerstwo Edukacji Narodowej

A. Ludwa

M. Lorek

Język angielski

Nauczyciel

języka angielskiego

Tiger 3

Macmillan

C. Read,

M. Ormerod

673/3/2016

Język mniejszości narodowej –

język niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego

ABC Deutsch 3

WSz PWN

M. Kozubska i in.

415/3/2014/2016

Religia

Nauczyciel religii

Kto spożywa moje ciało ma życie – podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM Kraków

red. R. Szewczyk, A. Frączak

AZ-13-01/10-WA-2/14

Klasa IV /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Język polski

Nauczyciel języka polskiego

NOWE Słowa na start! 4

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

907/1/2017

Język angielski

Nauczyciel

języka angielskiego

Evolution Plus. Klasa 4

Macmillan

Nick Beare

856/1/2017

Matematyka

Nauczyciel matematyki

Matematyka z plusem 4

GWO

Małgorzata Dobrowolska

780/1/2017

Historia

Nauczyciel historii

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

877/1/2017

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

863/2017

Informatyka

Nauczyciel informatyki

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Michał Kęska

847/1/2017

Technika

Nauczyciel techniki

Jak to działa? 4

Nowa Era

Lech Łabecki

Marta Łabecka

295/1/2017

Muzyka

Nauczyciel muzyki

Lekcja muzyki 4

Nowa Era

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

825/1/2017

Plastyka

Nauczyciel plastyki

Do dzieła! 4

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

903/1/2017

Religia

Nauczyciel religii

Jestem Chrześcijaninem – podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM Kraków

red. M. Czyżewski

AZ-21-01/10-WA-3/13

Język mniejszości narodowej –

język niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego

Wir smart 1

LektorKlett

Giorgio Motta

442/1/2012

Klasa V /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Język polski

Nauczyciel języka polskiego

Słowa na start! 5 cz. 1- kształcenie literackie

Nowa Era

M. Derlukiewicz

338/4/2013/2015

Słowa na start! 5 cz. 2- kształcenie literackie

Nowa Era

  1. Wojciechowska

338/3/2013/2015

Język angielski

Nauczyciel

języka angielskiego

Evolution Plus 2

Macmillan

N. Beare

675/2/2014/2015

Matematyka

Nauczyciel matematyki

Matematyka z plusem 5

GWO

M. Dobrowolska i in.

773/2/2016

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Wczoraj i dziś 5

Nowa Era

G. Wojciechowski

443/2/2013/2015

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Tajemnice przyrody 5

Nowa Era

J. Ślósarczyk i in.

399/2/2013/2015

Zajęcia komputerowe

Nauczyciel informatyki

Lubię to! 5

Nowa Era

M. Kęska

729/2/2016

Zajęcia techniczne

Nauczyciel zajęć technicznych

Jak to działa? 5

Nowa Era

L. Łabecki

M. Łabecka

295/2/2010/2015

Muzyka

Nauczyciel muzyki

I gra muzyka 4-6

Nowa Era

M. Gromek

G. Kilbach

569/2012/2015

Plastyka

Nauczyciel plastyki

Do dzieła! 5

Nowa Era

J. Lukas

K. Onak

326/2/2011/2015

Religia

Nauczyciel religii

Obdarowani przez Boga

WAM Kraków

red. Z. Marek

AZ-22-01/10-KR-5/13

Język mniejszości narodowej –

język niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego

Wir smart 2

LektorKlett

Giorgio Motta

442/2/2012

 

Klasa VI /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Język polski

Nauczyciel języka polskiego

Słowa na start! 6 cz. 1- kształcenie literackie

Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

338/5/2014/2015

Słowa na start! 6, cz. 2 – kształcenie językowe

Nowa Era

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

338/6/2014/2015

Język angielski

Nauczyciel

języka angielskiego

Evolution Plus 3

Macmillan

Nick Beare

675/3/2014/2015

Matematyka

Nauczyciel matematyki

Matematyka z plusem 6

GWO

M. Dobrowolska i in.

773/3/2016

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

443/3/2014/2015

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

339/3/2014/2015

Zajęcia komputerowe

Nauczyciel informatyki

Lubię to!

Podręcznik do zajeć komputerowych dla klasy

szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Michał Kęska

729/3/2017

Zajęcia techniczne

Nauczyciel techniki

Jak to działa?

Nowa Era

Lech Łabecki

Marta Łabecka

295/3/2010/2016

Muzyka

Nauczyciel muzyki

I gra muzyka 4-6

Nowa Era

Maria Gromek

Grażyna Kilbach

569/2012/2015

Plastyka

Nauczyciel plastyki

Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

326/3/2011/2015

Religia

Nauczyciel religii

Przemienieni przez Boga

WAM Kraków

red. Z. Marek

AZ-23-01/10-KR-1/14

Język mniejszości narodowej –

język niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego

Wir smart 3

LektorKlett

Giorgio Motta

736/3/2017

Klasa VII /szkoła podstawowa

Przedmiot

Nauczyciel

Tytuł podręcznika lub materiału edukacyjnego, wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Język polski

Nauczyciel języka polskiego

NOWE Słowa na start! 7

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

907/4/2017

Język angielski

Nauczyciel języka angielskiego

All Clear 3

Macmillan

Patrick Howarth i in.

848/4/2017

Język niemiecki

Nauczyciel języka niemieckiego

Wir smart 4

LektorKlett

Giorgo Motta

828/4/2017

Matematyka

Nauczyciel matematyki

Matematyka z plusem 7

GWO

Małgorzata Dobrowolska

780/4/2017

Historia

Nauczyciel historii

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

877/4/2017

Biologia

Nauczyciel biologii

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Małgorzata Jefimow

844/4/2017

Geografia

Nauczyciel geografii

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

906/3/2017

Chemia

Nauczyciel chemii

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

785/1/2017

Fizyka

Nauczyciel fizyki

Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

885/1/2017

Informatyka

Nauczyciel informatyki

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Michał Kęska

847/4/2017

Muzyka

Nauczyciel muzyki

Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

852/4/2017

Plastyka

Nauczyciel plastyki

Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

903/4/2017

Religia

Nauczyciel religii

Twoje słowo światłem na mojej drodze – podręcznik Archidiecezji Warmińskiej

WAM Kraków

red. P. Tomasik

AZ-31-01/10-WA-1/2

Język mniejszości narodowej –

język niemiecki

Nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego