Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Marek Skwarski

Grono pedagogiczne naszej szkoły:

 • mgr Bartkowska Danuta
  wychowanie fizyczne,
  – plastyka,
  – muzyka,
  – SKS-UKS Promyk Rączki;
 • mgr Ciołek Iwona 
  edukacja wczesnoszkolna w kl. II,
  – logopedia,
  – Opiekun SKO,
  – Lider WDN;
 • mgr Jeżewska Marzena
  – przyroda,
  – biologia,
  – chemia,
  – geografia,
  – Biblioteka,
  – Pedagog;
 • mgr Łamejko Małgorzata
  fizyka;
 • mgr Orszulak Ryszard 
  język polski,
  czytaj więcej;
 • mgr Rzemek Mariola 
  – język polski,
  – edukacja przedszkolna,
  – logopedia;
 • ks. Rutkowski Andrzej 
  – religia;
 • mgr Sienkiewicz Kamil
  język angielski,
  technika,
  opiekun SU;
 • mgr Sikorski Sebastian
  historia;
 • mgr Skwarski Marek
  religia,
  – informatyka;
 • mgr Sobotka Anna
  edukacja przedszkolna oddział „0”,
 • mgr Typiak Anna
  edukacja wczesnoszkolna w kl. III;
  WDŻwR,
  terapia pedagogiczna,
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • mgr Uss Justyna
  matematyka,
  – zajęcia rewalidacyjne;
 • mgr Wierzchowski Damian
  – język niemiecki,
  język mniejszości narodowej – niemiecki,
  czytaj więcej – www.germaniak.eu – oraz dedykowany serwis dla uczniów www.pan.germaniak.eu
  administrator szkolnej strony www;
 • mgr Zdunek Katarzyna
  edukacja wczesnoszkolna w kl. I
  informatyka;

Wychowawcy:

Klasa Wychowawca
3/4 latki mgr Mariola Rzemek
0 mgr Anna Sobotka
1 mgr Katarzyna Zdunek
2 mgr Iwona Ciołek
3 mgr Anna Typiak
4 mgr Damian Wierzchowski
5 mgr Marzena Jeżewska
6 mgr Ryszard Orszulak
7 mgr Danuta Bartkowska
8 mgr

Nauczyciele, którzy uczyli w naszej szkole:

 • ks. Dariusz Leśniak (do 2016/2017)
  religia,
  strona dedykowana uczniom: Katecheza SP Rączki;
 • mgr Kawecka Joanna (do 2016/2017)
  – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kościjańczuk Piotr (do 2015)
  historia i społeczeństwo,
  dyrektor szkoły (do 2015);
 • mgr Reisenberg Justyna (2007  do 2015/2016)
  język mniejszości narodowej – niemiecki,
  – język niemiecki;