Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Marek Skwarski

Grono pedagogiczne naszej szkoły:

 • mgr Bartkowska Danuta
  wychowanie fizyczne,
  – muzyka,
  – SKS-UKS Promyk Rączki;
 • mgr Ciołek Iwona 
  edukacja wczesnoszkolna w kl. III,
  – logopedia,
  – Opiekun SKO,
  – Lider WDN;
 • mgr Derkies Sebastian
  – język niemiecki;
 • mgr Głowacka Katarzyna – od 20. maja br.
  język angielski;
 • mgr Jeżewska Marzena
  – przyroda,
  – biologia,
  – chemia,
  – geografia,
  – Biblioteka;
 • mgr Komorowski Krzysztof
  fizyka;
 • mgr Kurkiewicz Joanna 
  socjoterapia;
 • mgr Orszulak Ryszard 
  język polski,
  czytaj więcej;
 • mgr Pasymowski Arkadiusz 
   edukacja dla bezpieczeństwa;
 • mgr Rybacki Paweł – od 20. maja br.
  język angielski;
 • ks. Rutkowski Andrzej 
  – religia;
 • mgr Rzemek Mariola 
  – język polski,
  – edukacja przedszkolna w oddziale „zerowym”,
  – logopedia;
 • mgr Sienkiewicz Kamil
  matematyka,
  – język angielski,
  technika,
  opiekun SU;
 • mgr Sikorski Sebastian
  historia,
  – WOS;
 • mgr Skwarska Jolanta 
   plastyka;
 • mgr Sobotka Anna
  edukacja przedszkolna oddział „3/4-latków”,
  – doradztwo;
  Pedagog;
 • mgr Typiak Anna
  edukacja wczesnoszkolna w kl. I;
  WDŻwR,
  terapia pedagogiczna,
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • mgr Uss Justyna – urlop
  matematyka,
  – zajęcia rewalidacyjne;
 • mgr Wierzchowski Damian
  język mniejszości narodowej – niemiecki,
  czytaj więcej – www.germaniak.eu – oraz dedykowany serwis dla uczniów www.pan.germaniak.eu
  administrator szkolnej strony www;
 • mgr Zdunek Katarzyna
  edukacja wczesnoszkolna w kl. II
  informatyka;

Wychowawcy:

Klasa Wychowawca
3/4 latki mgr Anna Sobotka
0 mgr Mariola Rzemek
1 mgr Anna Typiak
2 mgr Iwona Ciołek
3 mgr Katarzyna Zdunek
4 mgr Kamil Sienkiewicz
5 mgr Damian Wierzchowski
6 mgr Marzena Jeżewska
7 mgr Ryszard Orszulak
8 mgr Danuta Bartkowska

Nauczyciele, którzy uczyli w naszej szkole:

 • ks. Dariusz Leśniak (do 2016/2017)
  religia,
  strona dedykowana uczniom: Katecheza SP Rączki;
 • mgr Kawecka Joanna (do 2016/2017)
  – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kościjańczuk Piotr (do 2015)
  historia i społeczeństwo,
  dyrektor szkoły (do 2015);
 • mgr Reisenberg Justyna (2007  do 2015/2016)
  język mniejszości narodowej – niemiecki,
  – język niemiecki;