Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Marek Skwarski

Grono pedagogiczne naszej szkoły:

 • mgr Bartkowska Danuta
  – wychowanie fizyczne,
  – muzyka,
  plastyka
  – SKS-UKS Promyk Rączki
 • mgr Ciołek Iwona 
  edukacja wczesnoszkolna w kl. I,
  – logopedia,
  – Opiekun SKO,
  – Lider WDN;
 • mgr Derkies Sebastian
  – język niemiecki;
 • mgr Głowacka Katarzyna
  język angielski;
 • mgr Jeżewska Marzena
  – przyroda,
  – biologia,
  – chemia,
  – geografia,
  – Biblioteka;
 • mgr Majewski Dariusz
  – fizyka,
  – informatyka;
 • mgr Kurkiewicz Joanna 
  socjoterapia;
 • mgr Orszulak Ryszard 
  język polski,
  czytaj więcej;
 • mgr Pasymowski Arkadiusz 
   edukacja dla bezpieczeństwa;
 • ks. Rutkowski Andrzej 
  – religia;
 • mgr Rzemek Mariola 
  – język polski,
  – edukacja przedszkolna w oddziale „zerowym”,
  – logopedia;
 • mgr Sienkiewicz Kamil
  matematyka,
  – język angielski,
  technika,
  – administrator szkolnej strony www;
 • mgr Sikorski Sebastian
  historia,
  – WOS;
 • mgr Sobotka Anna
  edukacja przedszkolna oddział „3/4-latków”,
  – doradztwo;
  Pedagog;
 • mgr Typiak Anna
  edukacja wczesnoszkolna w kl. II;
  WDŻwR,
  terapia pedagogiczna,
  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • mgr Uss Justyna – urlop
  matematyka,
  – zajęcia rewalidacyjne;
 • mgr Panasiuk Ewelina
  język mniejszości narodowej – niemiecki,
 • mgr Zdunek Katarzyna
  – edukacja wczesnoszkolna w kl. II
  – informatyka
  – opiekun SU

Wychowawcy:

Klasa Wychowawca
3/4 latki mgr Anna Sobotka
0 mgr Mariola Rzemek
1 mgr Iwona Ciołek
2 mgr Anna Typiak
3 mgr Katarzyna Zdunek
4 mgr Katarzyna Głowacka
5 mgr Kamil Sienkiewicz
6 mgr Ewelina Panasiuk
7 mgr Marzena Jeżewska
8 mgr Ryszard Orszulak