Nasi uczniowie

Uczniowie w liczbach:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019
w przedszkolu
w oddziale „0”
w klasie I  9
w klasie II  9
w klasie III  12
w klasie IV  13
w klasie V  14
w klasie VI 9
w klasie VII 9
w klasie VIII 7