Nasi uczniowie

Uczniowie w liczbach:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018
w przedszkolu
w oddziale „0”
w klasie I  9
w klasie II  12
w klasie III  12
w klasie IV  15
w klasie V  10
w klasie VI 9
w klasie VII 6