17 września 1939 roku

17 września

78 rocznica napaści ZSRR na Polskę to okazja do przypomnienia trudnych dziejów historii naszego kraju.

Uczniowie wraz z nauczycielem historii panem Sebastianem Sikorskim przygotowali gazetkę poruszającą tematykę najazdu ZSRR.